Å søke etter biologisk familie

De fleste adoptivbarn har nok vært innom tanken. Men det kan være en lang og utfordrende prosess. Adopsjonsforum burde være et naturlig sted å starte, og nå tilbyr de å hjelpe de som har interesse for dette. Les mer på Adopsjonsforums sine sider http://www.adopsjonsforum.no/index.aspx?article=4181221

Mitad del mundo-monumentet 240m feil

Det viser seg at Mitad del mundo-parken med det kjente monumentet med ekvatorlinjen ligger 240 meter for langt sør. Det hører også til historien at noen minutter unna ligger det en liten park til med et monument som skal være så godt som eksakt. Les mer på dagbladet http://www.dagbladet.no/2012/10/02/tema/reise/sor-amerika/ecuador/amerika/23677207/