Oljeboringen i Amazonas – nøkkelseier til urfolk i Ecuador – Ecuadorklubben

Oljeboringen i Amazonas – nøkkelseier til urfolk i Ecuador

Myndighetene i Ecuador spurte ikke urfolk om tillatelse før det ble igangsatt oljeleting i området deres. Ikke akseptabelt, er konklusjonen fra den interamerikanske menneskerettighetsdomstolen. Les mer om dette på Regnskogfondet’s hjemmeside http://www.regnskog.no/nyheter/nyhetsarkiv/amazonas/ecuador-d%C3%B8mt-for-oljeleting-uten-%C3%A5-sp%C3%B8rre-urfolk-f%C3%B8rst