Text

Ecuadortreffet 2019: 9-11 august - Meld deg på

Text

Minneord om Eivind Bjerke for Ecuadorklubben


Eivind Bjerke døde 30. desember 2018. Han hadde kreft, men responderte bra på behandlingen han fikk. Det skulle i stedet bli hjertet som sviktet, han sto da i kø for en hjerteklaff operasjon. Det var en trist melding vi fikk helt på slutten av året. 

Image
Text

Eivind var sammen med sin Karin æresmedlemmer i Ecuadorklubben. Høsten 2018 hadde Ecuadorklubben sitt 40 års jubileum på Bardøla, og vi fikk da anledning til å takke Karin og Eivind for det betydelige arbeidet de har nedlagt for adopsjonsarbeidet i Ecuador, hjelpearbeidet for barnehjemmene, innsatsen for Ecuadorklubben og ikke minst den gode og tette kontakten de har opprettholdt med foreldre og adoptivbarn i alle år.


Eivind var ingeniør og arbeidet 11 år i Ecuador for det svenske firmaet Ericsson med utvikling av telekommunikasjonene i landet. I denne perioden arbeidet Karin som frivillig på et barnehjem i Quito og dette utviklet seg gradvis til å bli arbeid med adopsjon. Eivind var en god støttespiller i dette arbeidet.


Ved retur til Norge var Karin og Eivind sterk delaktig i etableringen av en Ecuadorklubb. Et av formålene var å legge til rette for kontakt mellom familiene som hadde adoptert fra Ecuador og sikre at barna ble kjent med hverandre. Dette var familier spredd over hele landet og en god løsning var å invitere alle til en årlig sammenkomst på et egnet sted.


Eivind har vært en garantist for at klubben har fungert etter formålet, han har tatt tillitsverv og har representert en kontinuitet. Og vært en selvskreven talsmann for klubben i alle sammenhenger.


Tilbakereiser til Ecuador for familiene var av stor interesse. Dette har vært vellykket, mye takket være Eivinds gode planlegging og reiseledelse. Det var stor trygghet å reise med Eivind, språkmektig og med mye kunnskap om landet. Han fulgte opp alle med sitt gode humør.


Eivind var svært sosial, omgjengelig, hjelpsom og kunnskapsrik. Alle kjente Eivind og Eivind kjente alle. Og han husket alle ved navn. Han var opptatt av å holde kontakt med familiene og var også på besøk rundt omkring når anledningen bød seg. Og det ble vist stor gjestfrihet ved besøk hos ham og Karin i Bærum. Samtidig hadde Eivind et stort hjerte for Ecuador og opprettholdt mange kontakter. Aviser fra Quito ble lest daglig på nettet.


Eivind var på alle områder en hedersmann og vi minnes Eivind Bjerke i takknemlighet.


Sverre Maudal

Text

Legg igjen en kommentar 

Du må ha en facebook-konto for å kunne legge igjen en kommentar. 

Rawhtml
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon